نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
Yadbod.com یادبود 4,000,000 5 روز پیش تماس
Yadbod.ir یادبود 4,000,000 5 روز پیش تماس
DGDOC.ir داکیومنت دیجیتالی 2,500,000 5 روز پیش تماس
Metalica.ir متالیکا 5,000,000 5 روز پیش تماس
MoblForosh.ir مبل فروش 2,000,000 5 روز پیش تماس
NeedDay.ir نیاز روز 3,000,000 5 روز پیش تماس
NeedToDay.ir نیاز امروز 2,000,000 5 روز پیش تماس
NeedProject.ir نیاز به پروژه 1,000,000 5 روز پیش تماس
ProjectHome.ir خانه پروژه 1,500,000 5 روز پیش تماس
ParsalTaEmsal.ir پارسال تا امسال 1,500,000 5 روز پیش تماس